2015-2018
Ürün kalemi artışı
Kuruluşumuzdan itibaren takip eden süreçte;bilgi, birikim, ürün, personel ve hizmet konularında sürekli gelişmeye açık kalarak yükselen bir performans sergiledik.Bu sayede hem yeni arkadaşlarla ekibimizi hem de yeni ürünlerle stoğumuzu güçlendirdik. Piyasa şartlarına ve müşteri ihtiyaçlarına göre şekil alıp çözüm üretebilecek hıza ve yeteneğe kavuştuk. Pazarlamanın önemini görüp, düzenli ziyaretler yaparak müşterilerimizle ilişkilerimizi sağlam bir temele oturttuk.Yeni bayilikler yolu ile müşterilerimize alternatif seçenek imkanları oluşturduk.