Periyodik Vibrasyon Ölçümü ve Analizi
Beklenmeyen makina duruşlarını önlemek ve makinaların servis ömrünü artırmak için kestirimci bakım faaliyetleri içinde uygulanan en efektif yöntem, düzenli olarak titreşim ölçümünün yapılmasıdır. SKF Türk olarak işletmelerdeki makinaların düzenli olarak titreşim ölçümünü ve analizini yapmaktayız. Makinaların beklenmeyen duruşlarına neden olabilecek aşağıda listelenen arızalar ve daha birçoğu, titreşim ölçümüyle çok daha erken tespit edilebilmektedir.